ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro šk.rok 2019/2020

Druhý náhradní termín 28.5.2019 v 15hod - třída Vendelín (prostřední budova) - účast nutná
více ...

Seznam přijatých uchazečů do MŠ k 1.9.2019

V příloze naleznete seznam přijatých uchazečů do mateřské školy.
více ...
Aktuality
Co s sebou do školky
CO S SEBOU DO ŠKOLKY Prosíme podepisujte dětem věci, nepoznají si je!!!!! Nově nastupující děti - nezapomeňte vyplněné evidenční listy předat učitelce na třídě. celé balení vlhčených ubrousků 1 balení kapesníčků v krabičce u malých dětí nepropustné podložky do postele (v případě nehody) děvčata hřeben bačkory na přezutí – s pevnou patou (ne pantofle) pyžamko (1x týdně se nosí vyprat každý pátek) dostatek věci na převlečení do MŠ: pohodlné oblečení dle uvážení rodičů, vhodné oblečení na pobyt venku dle aktuálního ročního období - volte takové, aby se dítě nebálo oblečení při hrách zamazat (dle sezony) holínky, pláštěnku, náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, triko, kalhoty… (věci budou uložené v šatně pro případ potřeby). Na spaní si mohou děti do školky donést „mazlíčka“– malého plyšáka. Neručíme za jiné donesené hračky a cennosti, které si malé dítě z domova do MŠ donese
Organizace dne
Organizace dne je přizpůsobena dětským potřebám Režim dne v naší mateřské škole je plně přizpůsoben individuálním potřebám dítěte a momentální situaci. Následující režim dne je plně orientační, v případě potřeby dětí je pozměněn.   cca 6:30 – 8:00 hodin scházení dětí, ranní hry volné i řízené, individuální práce jazykové chvilky ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga cca 8:00 – 9:30 hodin ranní kruh hry volné i řízené, individuální práce ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga, laterální cvičení svačina cca 9:30 – 11:30 hodin plnění činností rozvíjejících smyslové, sebeobslužné, manipulační, technické, tělesné, estetické a mravní stránky učení jednotlivě, ve skupinkách i frontálně, záměrné i spontánní pobyt venku cca 11:30 – 12:15 hodin hygiena, oběd, příprava na odpočinek, popř. odchod dětí z MŠ cca 12:30 – 14:15 hodin odpočinek dětí s poslechem pohádky náhradní aktivity dle věku dětí – starší děti cca 14:15 – 14:45 hodin hygiena, svačina, popř. možnost odchodu dětí z MŠ od 14:30 hod. cca 15:00 – 16:30 hodin individuální práce s dětmi, odpolední hry, v letním období pobyt venku rozchod dětí domů   Výchovně vzdělávací aktivity dle ŠVP PV probíhají v průběhu celého dne. Děti pobývají venku případě příznivého počasí i celé dopoledne a odpoledne, a to i v době prázdninového provozu mateřské školy.   Provoz MŠ 6:30 – 16:30 hod. Režim MŠ 6:30 – 8:00hod. (8:00hod. pro děti s povinnou předškolní docházkou) příchod dětí do MŠ   12:15 – 12:30hod. odchod dětí z MŠ po obědě 14:30 – 16:30hod. rozcházení dětí z MŠ (po předchozí domluvě s učitelkami na třídách možno přicházet i odcházet v kteroukoli dobu   – návštěva lékaře apod.)   Co s sebou do MŠ celé balení vlhčených ubrousků, 1 balení kapesníčků v krabičce, u malých dětí nepropustné podložky do postele (v případě nehody), děvčata hřeben, bačkory  na přezutí – s pevnou patou (ne pantofle), pyžamko (1x týdně se nosí vyprat každý pátek), dostatek věci na převlečení do MŠ: pohodlné oblečení   dle uvážení rodičů, vhodné oblečení na pobyt venku dle aktuálního ročního období - volte takové, aby se dítě nebálo oblečení při hrách zamazat (dle sezony), holínky, pláštěnku, náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, triko, kalhoty…   (věci budou uložené v šatně pro případ potřeby).  Na spaní si mohou děti do školky donést „mazlíčka“– plyšáka.  Neručíme za jiné donesené hračky a cennosti, které si malé dítě z domova do MŠ donese.   Všechny věci podepsat!!!!!   Platby v MŠ   školné 400,- Kč/ měsíčně (pro děti s povinnou školní docházkou a pro děti s odkladem školní docházky je předškolní vzdělávání bezplatné) Školné se hradí měsíčně na účet školy: 181 329 912 / 0300 Úhrada musí být provedena do 5. dne v měsíci. Platba bude přiřazena na základě variabilního symbolu. Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte, pro případné snazší dohledání plateb.   stravné 700,- Kč/ měsíčně (platba probíhá zálohově – vyúčtování na konci školního roku) Placení obědů probíhá zálohově, vždy do 5. dne v daném měsíci převodem na účet školy. Číslo účtu: 181 329 912 / 0300  Platba bude přiřazena na základě variabilního symbolu. Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte, pro případné snazší dohledání plateb.   Omlouvání dítěte: osobně v MŠ, telefonicky na pevnou linku či mobilní telefon.    Odhlašování stravy: v pondělí do 8.00hod., ostatní dny do 7.00hod. Neodhlášenou stravu lze první den po dohodě odnést ve vlastních jídlonosičích domů. Další den toto již není možné. Neodhlášená strava se počítá 50,- Kč/den.            
Informace pro rodiče
O programu "Dobrý začátek"
Od školního roku 2019/2020 naše MŠ začíná pracovat dle programu „Dobrý začátek“ který se zaměřuje na rozvoj sociálních a emočních kompetencí malých dětí. Metodika je určená pro mateřské školy a neformální předškolní zařízení. Hlavní témata: Navazování a udržování dobrých vztahů mezi učiteli a rodiči Soužití ve třídě, budování důvěry, vztahů a komunikace Pozitivní pozornost, uznání, a chválení dítěte, podpora vhodného a kooperativního chování Strategie práce s nevhodným chováním dětí Práce s emocemi, sebeovládání Zvládání vzteku a agresivity Řešení problémů a konfliktů ve třídě   Více o inkluzivní metodice rozvoje sociálních a emočních dovedností v předškolním věku Dobrý začátek zde: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/20413/DOBRY-ZACATEK-INKLUZIVNI-METODIKA-ROZVOJE-SOCIALNICH-A-EMOCNICH-DOVEDNOSTI-V-PREDSKOLNIM-VEKU.html/
Organizace školního roku 2019/2020
Vítáme zpět všechny stávající děti, na které jsme se již velice těšili a novým dětem přejeme jen ty nejkrásnější chvilky strávené v našem kolektivu. Vám, vážení rodiče, klidný a pohodový školní rok. Budeme Vám plně k dispozici, těšíme se na vzájemnou spolupráci a komunikaci. Zahájení školního roku a zahájení povinného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Ve školním roce 2019/2020je tzv. "Sběrnou třídou" ROZÁRKA (budova u hřiště). V době od 6:30ho do 7:00hod (7:30hod.) a odpoledne od 15:30hod (či 16:00hod.) do 16:30hod. je v provozu pouze tato třída. Provoz mateřské školy bude po dohodě se zřizovatelem omezen vždy v období školních prázdnin. Důvodem je čerpání studijního volna na sebevzdělávání učitelek (zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících), dále na úklid mateřské školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí, zároveň čerpání dovolených zaměstnanců mateřské školy. Uzavření mateřské školy bude v době letních prázdnin. Omezení provozu mateřské školy: (třídy budou spojovány z důvodu menší aktuální docházky)   Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od  9. 3. - 15. 3. 2020. Velikonoční prázdniny připadnou čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí ve středu 1. ledna 2020. MŠ bude opět v provozu od čtvrtka 2.  ledna 2020. Úplata za předškolní vzdělávání se pro tento měsíc nemění. Letní prázdniny a letní provoz MŠ – letní provoz a uzavření MŠ v době letních prázdnin - MŠ bude uzavřena od 20. 7. 2020 do 15. 8. 2020. Zahájení školního roku ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Státní svátky ČR a jiné významné dny – uzavření MŠ (Viz zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Státní svátky České republiky) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu 19. dubna - Velký pátek 22. dubna - Velikonoční pondělí 1. květen - Svátek práce 8. květen - Den vítězství 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa 28. září - Den české státnosti 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii 24. 12. - Štědrý den 25. 12. - první svátek vánoční, Boží hod 26. 12. druhý svátek vánoční   Krásný školní rok 2019/2020 přejí zaměstnanci MŠ Mníšek
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Počítadlo návštěv:
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: